AUTOKLUB  TRABANT  BRNO info@trabantbrno.net

Aktualizováno 18.3.2019

stránky Trabantologa... Podkrkonošský trabi klub
Soutěž pro veřejnost na téma Trabant

FANOUŠCI PSANÍ A HISTORICKÝCH VOZIDEL, ZBYSTŘETE POZORNOST!

Středisko západočeských spisovatelů vyhlašuje soutěž pro veřejnost na téma Trabant.

PRAVIDLA:
Napište povídku nebo báseň na téma Trabant. Může to být příběh ze života, bajka, fejeton, úvaha, rozhovor s Trabantem či rozhovor mezi auty, sonet, balada… Každý účastník může zaslat maximálně dva příspěvky, jeden příspěvek v kategorii próza a jeden v kategorii poezie. Nezapomeňte uvést Vaše jméno, příjmení a věk.
Účastnící soutěže mohou svoje příspěvky posílat v elektronické podobě na email: zaspissoutez@seznam.cz
nejpozději do 30. 6. 2019.

ROZSAH PRÓZY 2 - 10 normostran (3600 - 18 000 znaků)
KATEGORIE:
Děti 10 - 15 let
Mládež 15 - 20 let
Dospělí nad 20 let
Z nejlepších prací vydáme sborník.
Děti do 12-ti let můžou přispět vlastním obrázkem - nejlepší obrázky použijeme jako ilustrace pro sborník.
Sken obrázků zasílejte v rozlišení 300 dpi ideálně ve formátu tiff.

Autoři zasláním příspěvku poskytují Středisku západočeských spisovatelů licenci k bezplatnému užití, zveřejnění a knižnímu vydání spojeného díla. Autoři dále souhlasí se zařazením zaslaného příspěvku do spojeného díla a s provedením gramatické a stylistické korektury příspěvku.
Na podzim v rámci V. ročníku Plzeňského literárního festivalu 2019 proběhne křest sborníku.
Těšíme se na vaše příspěvky!
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo sborník nevydat v případě, že nebude zaslán dostatečný počet kvalitních příspěvků.


Středisko západočeských spisovatelů
Americká 29, 301 00 Plzeň
e-mail: zaspissoutez@seznam.cz
www.zaspis.webnode.cz
© Marian Konečný