AUTOKLUB  TRABANT  BRNO info@trabantbrno.net

Aktualizováno 26.4.2022

stránky Trabantologa... Podkrkonošský trabi klub
Pohled z druhého břehu řeky Jihlavy


Nahoře na skále býval hrad Templštýn


Areál „pionýrského tábora“ je v nádherném údolí


Na startu Automobilové Orientační Soutěže AOS


Fotografování JEDU z bezpečné dálky (Jaderná Elektrárna DUkovany)


Pozůstatky hradu Templštýn i s novodobými obyvateli


Mnoho příkrých schodů vede na rozhlednu Babylon


Přehradní hráz přehrady Mohelno – zásobárna chladící vody pro JEDU


Přepady přehradní hráze Mohelno


Pokud by spustily všechny reaktory a chladící věže na plný výkon, dokázaly by tuto řeku celou odpařit – pod elektrárnou by bylo jen vyschlé koryto řeky.


Nad přehradou Mohelno je bezprostředně vybudována přečerpávací elektrárna Dalešice, která je rovněž určena jako záloha chlazení pro JEDU


Hladina Dalešické přehrady je v případě potřeby doplňována zpětným přečerpáváním vody z přehrady Mohelno, která je pod ní.


Přečerpávací elektrárna udržuje obě přehrady stále plné, aby chladící věže v dálce měli stále dostatek vody k chlazení. Pod hrází Dalešické přehrady je hned začátek přehrady Mohelno, jejíž hráz je nedaleko JEDU


Předsednictvo A.I.C.E.© Marian Konečný