AUTOKLUB  TRABANT  BRNO info@trabantbrno.net

Aktualizováno 12.7.2024

stránky Trabantologa... Podkrkonošský trabi klub
Návod na laické (nebo nouzové) seřízení kontaktního zapalování T 601

Tento regulátor je poškozený opotřebením a je nutné jej vyměnit. Šipky ukazují vymačkané dorazy závažíček, které zapadnou do vymačkaného prostoru a dovolí nastavení příliš velkého předstihu. Motor bez optimálního předstihu ztrácí výkon a zvyšuje spotřebu.Návod neodpovídá běžným radám uváděných v příručkách, ale má posloužit těm, kteří nemají vybavení úchylkoměrem, redukcí, stroboskopem nebo jiným zařízením ke změření úhlu sepnutí kontaktů. Pomocí tohoto návodu by jste měli opravit zapalování i na cestách, a to s použitím pouze klíče na svíčky a šroubováku. Většině odborníků se návod bude příčit, ale ti jej nepotřebují, ti si svá perfektní vozidla v perfektních podmínkách s perfektním vybavením perfektně seřídí, jim se na cestách nikdy nic nemůže přihodit. Návod se nezabývá ničím, co není nezbytně nutné ke zdárné opravě, proto případné polemiky o nedostatcích tohoto návodu mohu konzultovat s oponenty jen mimo tento návod, v samostatné diskusi.

Nejvhodnější prevencí je samozřejmě odborně seřízené a udržované zapalování, další možností je vozit sebou již nastavenou zapalovací desku pro svůj motor a tu v případě potřeby jen vyměnit. Pokud ale tyto možnosti nemáte, pak nezbývá, než nastavit zapalování sami. Vyšroubujte tedy obě svíčky a sundejte víčko zapalování. Po sundání víčka demontujte desku úplnou, a to pomocí dvou šroubků M4, justační šroubek nebo matici M3 pouze uvolněte a desku stáhněte z vačky. Vačku lze na regulátor nasadit vždy po 180°pootočenu, ale jen v jedné poloze je správně. Na vačce je malý výstupek (někdy je nahrazen kroužkem v kovu čela vačky) a kroužkem na těle regulátoru. Obě značky musí být u sebe, jako je na obr., jinak nepůjde seřídit motor. Za deskou najdete odstředivý regulátor s vačkou. Vačku nestahujte, pozor – jde velmi lehce dolů, ale pootočením proti směru hodinových ručiček vyzkoušejte, zda se pohybuje volně a nedrhne, a zda se sama volně vrací. Pokud ne, opatrně ji stáhněte, očistěte, na hřídelku kápněte 2 kapky WD nebo oleje (jaký máte cestou u sebe, nejhůře i převodový), ne však přemazat. Zkontrolujte upevnění vratných pružin, musí být dvě! proti sobě. Vačka nemá být příliš vydřená. Vačku lze přesadit o 180°a to by bylo špatné, proto na vačce i na tělese regulátoru najdete značky které sesadíte při navlékání vačky k sobě. Jsou to buď výstupky v plastu a kroužek na kovu nebo i kroužek na čele vačky. Značek je více druhů a je nutno na ně dbát! Základní deska, pokud je zprohýbaná, také není na nic a vyměníme ji za jinou. Vlastní kladívka se musí pohybovat volně a dosedat pokud možno celou plochou na sebe. Pokud kontakt má nerovnost, nebo napálený můstek, můžeme jej ještě zachránit pomocí opilování jemným pilníčkem. Kontakty, které nedosedají na sebe celou plochou, s ubroušeným „nosem“, nebo jsou-li již značně opálené raději vyměníme za nové. Při montáži nových kontaktů dbejte, aby alespoň kontakt 1. válce (na desce vpravo) měl ochrannou plstičku proti ostřikujícímu oleji z vačky. Kontakty usadíme na desku a desku do skříňky zapalování, desku usadíme asi na střed drážek šroubků M4 a lehce dotáhneme, justační šroubek musí být ve svém vybrání a ponecháme jej zatím volný. Nyní nastavíme na obou kontaktech odtrh. To znamená, že natáčíme řemenicí vačku do nejvyššího bodu proti jednotlivým „nosům“ kontaktů, kdy je kontakt nejvíce rozevřen. V této pozici mírně uvolníme šroubek držící kontakt a pomocí nastavovacích oválných vaček nastavíme vůli mezi kontakty na 0,4mm měřeno spároměrkou. Pokud nevlastníme spároměrku, stejnou službu nám udělá cigaretový papírek, který musí mezi kontakty jít suvně, nedrhnout. Po pevném (v zapalování se vše utahuje pevně, ale s citem, nikoli na „krev“) dotažení upevňovacích šroubků několikrát protočíme vačkou dokola a zkontrolujeme , zda je odtrh opravdu dobře nastaven. Zapojíme kablíky (čistá zelená na kondenzátor vpravo dole, zelenočervený na horní kondenzátor. Na válci č.1 (více do středu vozu) nastavíme co nejpřesněji Horní Úvrať tak, že do válce otvorem svíčky vložíme šroubovák a lehce tlačíme na píst. Zároveň pomalu otáčíme vrtulí ventilátoru po směru hodinových ručiček tak, abychom přesně nalezli moment, kdy se píst již nepohybuje nahoru ale zastavil se před pohybem dolů. To je správný moment pro nastavení předstihu. Pokud toto místo přejedete, musíte se velmi vrátit vzad a znovu najíždět do HÚ. Chybou by bylo, pokud by se HÚ nastavovala z protisměru vracením proti hodinovým ručičkám, a to z důvodů vymezení vůlí klikového mechanismu. Po nalezení optimální polohy zasuneme do VN botky (fajky) prvního válce svíčku, tu vhodně ukostříme a zapneme zapalování. Pootáčením celé zapalovací desky nastavíme předstih tak, aby jiskra přeskočila přesně v HU prvního pístu. Deskou je potřeba jemně pootáčet většinou po směru hodinových ručiček. Na této přesnosti velmi záleží kvalita budoucího chodu motoru. Je více typů regulátorů, všechny jsou bezproblémové. Vždy musí být řádně upevněny pružinky závaží, lépe je použít pružinky s převlečenou ochranou pro zamezení vibrací a následnému prasknutí pružinky. Pokud jedna nebo obě pružinky budou prasklé, motor zastaví s otevřeným regulátorem, zůstane velký předstih a motor bude následně špatně startovat. Často je tato závada při startování provázena „střílením“ do karburátoru. Šipky ukazují na značky správného sesazení vačky a tělesa regulátorů. Jestli jsme dosáhli toho, že jiskra přeskočí přesně v HU, dotáhneme šroubky M4 držící desku, dotáhneme justační šroubek M3 a znovu se přesvědčíme, že se dotažením desky nic na seřízení nezměnilo, protože zde se může projevit právě deformace desky a to vždy negativně. Pokud je vše v pořádku, provedeme to stejné seřízení na druhém válci, zde ale již netočíme celou deskou, ale pouze její pomocnou otočnou destičkou nesoucí kontakt druhého válce. Po dokonalém nastavení obou předstihů zbývá již poslední práce a tou je nastavení mazací plsti. Pokud je suchá nebo deformovaná, demontujeme ji z desky ven a venku vyndáme plst z držáčku, napustíme ji nejhustším dostupným olejem (lze použít i mazací tuk A00) a vložíme ji deformovanou částí zpět do držáku, zajistíme zamáčknutím a vrátíme na desku. Výšku plsti nastavíme tak, aby se vačky pouze lehce dotýkala v jejím nejvyšším bodě. Přemazání plsti, nebo její nastavení tak, že se dotýká vačky po celém obvodě, případně tak, že vačka plst vymačkává jako houbu, vede k promaštění kontaktů a k jejich nedokonalé činnosti. Z plsti nesmí mazadlo stékat volně a plsť jen na nejvyšším bodě vačky lehce přimázne vačku. To stačí k tomu, aby byla vačka ošetřena na dobu cca 5 tis. km, i více. Tímto úkonem bylo dokončeno seřízení zapalování a zbývá pouze nastavit odtrh elektrod svíček na 0,6 mm (nejsou-li spároměrky, postačí papírový obal od svíčky - jedna vrstva - suvně mezi kontakty). Nové svíčky jsou nastaveny již výrobcem. Výrazně menší nebo větší odtrh je vždy na škodu. Doporučuji celoročně obyčejné svíčky Brisk se starým označením N8 nebo novým N15 případně N15C. Jiné nedoporučuji, totálně nevhodné jsou jakékoliv svíčky nesoucí označení s písmeny R, L, a Y; přičemž L a Y mohou poškodit motor propálením pístu. Stalo se to již mnohokrát. Zcela na závěr jen připomenutí drobnosti na niž se rádo zapomíná. Pokud startujete studený motor, použijte plný sytič a žádný plyn, ten přidejte po naskočení motoru se současným částečným nebo úplným zasunutím sytiče. Teplý motor zase snáze naskočí s plným plynem, ale zcela bez sytiče. Obecně platí, že buď sytič nebo plyn – obojí do hromady povede jen k ulití motoru benzínem.

Moudré knihy píší o nastavení předstihu několik mm před HU, o rozdílném nastavení pro každý válec, o odlišném nastavení podle použitého karburátoru, o rozpínacích přípravcích, o předběžném napnutí klínového řemene a o mnoha jiných věcech. O tomto ale není tento návod, smyslem je takové nastavení, aby vůz dobře jezdil, měl dobrý kroutící moment a tím i malou spotřebu. Tento návod se velmi blíží klasické práci servisů, které dnes již nejsou, odborníci z jiných servisů také Trabanty nedělají a tak nezbývá než si pomoci sami. Předpokládaná doba seřízení by měla být asi 45 minut, na silnici nouzově jen doladění asi 15 minut. Pokud Vám to bude trvat déle, nekamenujte mne, každý máme jiný fortel.

Autorem článků je: Michael Hanus© Marian Konečný