AUTOKLUB  TRABANT  BRNO info@trabantbrno.net

Aktualizováno 12.7.2024

stránky Trabantologa... Podkrkonošský trabi klub
Dvouokruhový hlavní brzdový válec

Dotaz

Zjistil jsem,že mi teče hlavní brzdový válec(dvouokruhový),tak jsem si koupil nové těsnící gumičky do něj,ale nikde jsem nenašel jak se vyměňují,nemohl by jste mi poradit?

Odpověď

Demontujte HBV po odpojení hadiček s kapalinou, trubek a kabelů spínače světla tak, že demontujete celý brzdový spínač i s redukcí!! do které je zašroubován. Pozor na ztrátu měděných těsnění.Tím se uvolní rozvodka s předními trubkami, dále odpojte zadní trubku a demontujte matice M6 2 kusy. Vyjměte HBV a dokonale jej povrchově očistěte, je to důležité pro zpětnou montáž a čistotu při montáži.

Na demontovaném válci opatrně odehněte aspoň dva ze 4 záhybů co drží víčko ze strany pedálu, pozor na odlomení, odehněte co nejméně. Následně povolte víčko kapaliny blíže k pedálu (pro zadní brzdu) a při povolení dbejte, aby Vám po uvolnění nevystřelil píst do dálky, proto mějte místo odebraného víčka prst. Po uvolnění šroubení s trubkou pro kapalinu se uvolní zadní píst a s ním jeho pružina, sledujete jak byl a jak jsou na něm nasazeny manžety (zády k sobě). Dále to samé udělejte s víčkem kapaliny pro přední okruh a opět dbejte, aby nevystřelil píst a koukejte jak byl nasazen včetně manžet. Sundejte víčka s trubičkou pro kapalinu a pod nimi najdete těsnící ventilky na pružince a především malou ocelovou kuličku. Pokud ji ztratíte, máte obrovský problém, proto vše dělejte v čistém a uklizeném prostředí na nějaké podložce na které dobře uvidíte kuličky. Na pístcích vyměňte všechny manžety (jde to obtížně a rády se přetrhnou o ostrou hranu, pracujte s rozumem a citem), dále vyměňte těsnění na ventilcích. Všechny díly důkladně očistěte od kalů, nejlépe vypráním v benzínu. Do dokonale čistého HBV vsuňte pružinu a píst pro přední okruh, dále vsuňte pružinu a píst pro zadní okruh a oba písty lehce stlačte, až projedou přes otvory pro kuličku. Vložte do předního okruhu kuličku do otvoru, zajistěte ji vložením ventilku s pružinou a pozorně přiklopte víčkem. Trn ventilku musí být zasunut do otvoru přítoku kapaliny, lehce rukou dotáhněte a to samé proveďte u zadního okruhu. Nyní jsou písty zajištěny kuličkami proti vystřelení, vhodným předmětem simulujte několikrát sešlápnutí brzdy aby jste nabyl jistoty správné funkce. Při navlékání pístů do válce pomůže, když je navlhčíte novou! kapalinou. Po kontrole činnosti dotáhněte silou víčka na těsnící "O" kroužky které se obvykle nemění. Nyní otočte HBV a vložte pryžovou prachovku za pístky, nasaďte víčko a zahněte zajištění. Opět pozor na odlomení. Pokud se stane, že packy víčka jsou zkorodovány a odlomí se, víčko s prachovkou můžete nahradit jakoukoliv jinou krytkou (třeba víčkem z malého deodorantu) je tam jen pro ochranu před nečistotou. Před montáží do vozu otvor ve víčku do kterého přijde navléknou tlačná páka od pedálu vyplňte vazelínou, zabráníte tak korozi a vnikání prachu, také případnému skřípění tyčky o pístek pokud by byla dokonale suchá. Při montáži do vozu je nutno nasadit tyčku do HBV a pak teprve dotáhnout matice, na dotaženém válci nelze nasadit tlačnou páku a musel by se rozdělat prvek nastavení pod pedálem. Po montáži nasaďte hadičky od nádobky a zamontujte zpět pouze rozvodku s předními trubkami, jednu odpojte (libovolnou) a nahraďte předním odvzdušňovacím šroubem který pevně dotáhněte. Místo zadní trubky dejte rovněž přední odvzdušňovací šroub, ale nechejte jej uvolněný, nasaďte na něj hadičku kterou druhým koncem vložte do nádobky na kapalinu. Nalijte novou kapalinu pomocí pomocníka který šlape na pedál dokonale odvzdušněte zadní okruh. Kapalinu necháte kolovat, tím vyčistíte vše od nečistot a ušetříte velké množství kapaliny. Pokud bude kapalina v nádobce příliš špinavá nebo plná bublin, vyměňte ji odsáním nebo vyšlapáním. Upozorňuji, že odvzdušnění HBV vyžaduje především od pomocníka velký díl trpělivosti. Po odvzdušnění dotáhněte šroub zadního okruhu a odvzdušněte stejným způsobem okruh přední. Po důkladném odvzdušnění vysajte nebo vyšlapejte veškerou kapalinu která doposud kolovala mezi HBV a nádobkou, nahraďte ji novou, naposledy oba okruhy již jen lehce odvzdušněte aby nová kapaliny vytlačila tu znečištěnou a napěněnou. Po tomto úkonu připojte místo šroubů trubky. Obvykle není nutno již odvzdušňovat celý vůz, není k tomu žádný důvod. Pokud však byla kapalina v okruzích stará a nekvalitní, pak doporučuji její vytlačení novou kapalinou. Při tomto popisovaném kolování kapaliny mezi HBV a nádobkou Vám vystačí na celou operaci mnohdy i méně než 0,5litru kapaliny.
Důležité upozornění - po opravě HBV se obvykle zvýší pracovní tlak v systému brzd a můžou někde začít téci, proto je dobré hned po opravě sešlápnou pedál brzdy velkou silou (oběma nohama zkříženýma na pedálu) a držet po dobu nejméně 30 sekund. Nesmí nikde nic prasknout a nesmí být cítit po dobu tlaku na pedál jeho propadání se k podlaze. Minimálně tuto zkoušku považuji za nutnou.

Reakce:

Zdravím, tak jsem úspěšně přetěsnil brzdový válec a nic neteče:-) Ještě jednou děkuji P.


Na dotaz odpovídal Habr

Zpět na technické dotazy© Marian Konečný