AUTOKLUB  TRABANT  BRNO info@trabantbrno.net

Aktualizováno 26.3.2024

stránky Trabantologa... Podkrkonošský trabi klub
Výměna těsnícího kroužku (gufera) diferenciálu

Dotaz

Mám rozebrané přední poloosy včetně nábojů, je dobré při této opravě zároveň měnit gufera planetových kol na převodovce ? V knize jsem k tomuto nenašel montážní pokyny ani žádné další rady. Můžete uvést nějaké tipy a rady ?

Odpověď

Tohle je velmi zajímavý dotaz na který jsem už mnoho let neodpovídal. Řešení je snadné. Jsou dva základní rozdíly v uložení gufer a dva základní rozdíly v geferech.

Gufera jsou ve starších převodovkách zasazena do víček převodovky a ty jsou z boku přišroubovány 4x M6. Po vypuštění oleje a demontáži poloosy lze vyměnit gufero tak, že se demontuje víčko, na demontovaném se vymění gufero a pak se vše obráceným způsobem namontuje. Víčko je na převodovku zatěsněno "O" kroužkem 2 nebo 2,5 mm podle roku výroby a navíc je vlepeno těsnícím tmelem na motorové skříně (dříve Hermosal zvaný Hermetik, nyní soudobé prostředky). Pokud se "O" nepoškodí a není extrémně nabobtnalý, lze ho opětovně použít, i když výrobce požaduje použití vždy nového kroužku.
Horší situace nastane u novějších provedení převodovek, kde z úsporných důvodů byla vypuštěna víčka, těsnění a šroubky, byla o polovinu zúžena ložiska a na jejich místo byla do karterů vložena gufera. Toto provedení neumožní pouhou výměnu gufer, tady je vždy nutné rozpůlit kartery a pak provést veškeré úkony nutné pro sestavení převodovky. Výměna pouze těchto gufer je neekonomická a je vhodné ji ponechat třebas až s výměnou vadné volnoběžky.

Ani s gufery to není jednoduché. Původně se montovala gufera silná a jednobřitá, celkem dost robustní, ale u těch měl výrobce trvalé potíže s únikem oleje, proto zavedl do výroby gufera trochu méně robustní, avšak se dvěmi těsnícími břity a hlavně - s úpravou pro smysl otáčení, takže jsou pravá a levá. Přehození při montáži je krajně nevhodné, neb obráceně použité drážky směrově vyrobených gufer místo bránění úniku oleje tento únik podporují. Z odstředivky se stává čerpadlo. Asi nebude překvapením, že se jedná o specifický díl, který není vhodné nahrazovat obyčejným guferem a ani specializované prodejny obvykle tato gufera nevedou.


Na dotaz odpovídal Habr

Zpět na technické dotazy© Marian Konečný