AUTOKLUB  TRABANT  BRNO info@trabantbrno.net

Aktualizováno 12.7.2024

stránky Trabantologa... Podkrkonošský trabi klub
Závislost předstihu na otáčkách

Dotaz

Zajímala by mě závislost předstihu na otáčkách u kladívek.

Odpověď

V podstatě platí, že při nízkých otáčkách je vhodný menší předstih a s rostoucími otáčkami je vhodné předstih zvětšovat. Proměnný předstih má tu výhodu, že při startování je odstředivým regulátorem nastaven předstih malý a motor snadněji nastartuje, nemá však valný výkon, nepracuje v režimu největšího kroutícího momentu. Se zvyšováním otáček po nastartování odstředivý regulátor posunuje předstih (je pohyblivá vačka) do oblasti více před horní úvrať a tím motor získává na síle. Také se tím docílí větší rozsah otáček ve kterých je lépe využitelný kroutící moment. Jízda v oblasti největšího kroutícího momentu je dynamičtější, šetrná pro motor a je i ekonomičtější, neb není potřeba tolik plynu. Odstředivých regulátorů je více typů, jsou navzájem zaměnitelné a jejich základní hodnoty jsou srovnatelné. Pouze elektronické zapalování EBZA není vybaveno regulátorem, proto motor s tímto zapalování není tak pružný.

Za zmínku ještě stojí, že běžný neupravený regulátor je plně otevřený již nad 1500 otáček za minutu a propilováním dorazů lze snadno docílit většího předstihu, než měl výrobce v úmyslu. Příliš velký předstih ovšem může vést k většímu namáhání ojnice a ke snížení životnosti motoru. I zde platí, že všeho je potřeba s mírou.


Na dotaz odpovídal Habr

Zpět na technické dotazy© Marian Konečný