AUTOKLUB  TRABANT  BRNO info@trabantbrno.net

Aktualizováno 12.7.2024

stránky Trabantologa... Podkrkonošský trabi klub
Montáž rotačních šoupátek

Dotaz

Potřeboval bych vědět, jak poznat, které šoupátko je pro první a které pro druhý válec. Při demontáži jsem si je nepoznačil a srovnáním polohy děr pro unášecí kolíky jsem zjistil, že nejsou stejná. Nejsou ani prohnutá, abych podle toho mohl usoudit, které je které.

Odpověď

pro vysvětlení je potřeba trochu obšírnější výklad. Toto téma bylo součástí jednoho ze školení v Blatné, kde jsem tématice motoru věnoval asi 6 hodin, tak snad to zde na pár řádcích zvládnu také.

V minulosti se montovala šoupátka mírně prohnutá, prohnutí bylo tak malé, že bylo snadno přehlédnutelné, proto bylo na každém šoupátku vyjiskřeno pro který válec a kterou stranou je určeno. Později se šetřily výrobní náklady a bylo upuštěno od prohnutí a tím i označování. Předpokládám, že máte neprohnutá šoupátka.

Kolíky na kterých sedí šoupátka bývají vydrážkované opotřebením od šoupátek, pokud je to snadné a možné, je potřeba kolíky otočit o 180° tak, aby vymačkaná místa nebyla dále exponována. Nepoškodit kolíky, raději otočení oželit. Do drážek totiž může šoupátko zapadnout, pružiny je nedokáží přitlačit ke karterům a šoupě netěsní. Pružiny šoupátek alespoň 2 pro každé šoupátko musí být stejně vysoké, aby konkrétní šoupátko bylo na obou koncích přitlačováno stejnou silou. Pružiny lze mírně napružit natažením, nesmí být použity poškozené nebo velmi unavené pružiny, šoupátko by se mohlo sesmeknout a zničit kartery.

Šoupata jsou nesymetrická, kdyby byly symetrická, bylo zhola jedno kam se které dá. Jestliže používáte použitá a ze stejného karteru kde byla, což je velmi správné, tak jsou z jedné strany zakarbonovaná se stopami po pružinách a z těsnící strany lesklá rýhovaná. Rýhy obecně nejsou na závadu, protože na karteru mají své protirýhy, spolu působí jako těsnící labyrint. Při montáži nových šoupat do starého rýhovaného karteru se uvádí až 10 000km nutných k dokonalému zabroušení a tím utěsnění. Nová šoupata v novém karteru jsou utěsněna asi po 1 500km. Šoupata mají být vyřazena když jejich otvory mají očividnou ovalitu, pokud se navíc nepodaří pootočit kolíky, tak motor bude velmi hlučný.

Při montáži nových šoupat je jedno které přijde do kterého válce (myšleno pozice na klikovce) a platí zásada, že v žádném případě NESMÍ šoupátko překrývat otvor ojničního čepu. Správně namontované šoupátko končí PŘESNĚ s okrajem otvoru pro ojniční čep, nesprávně namontované tento otvor z poloviny překrývá. Třetí možnost není. Při montáži použitých šoupátek ze stejného karteru je bezpodmínečně nutné navíc dodržet i umístění na původní válec. To se podaří snadno i bez předchozího označení. Šoupě se otočí rýhovanou stranou ke karteru a opět po nasazení na kolíky (cvičně bez pružin) nesmí zasahovat do otvoru ojničního čepu. Pokud je rýhou ke karteru a zasahuje do otvoru čepu, je z druhého válce. Použití použitých šoupátek z jiného karteru není doporučeno, nezabrousí se, případně do zabroušení má vysokou spotřebu a nižší výkon, spatně startuje.


Na dotaz odpovídal Habr

Zpět na technické dotazy© Marian Konečný